Odbiór sanepidu w gastronomii – jakie dokumenty przygotować?

Poznaj najważniejsze zaświadczenia

Otwieranie własnej restauracji wiąże się z masą formalności – najem lokalu, zakup sprzętu gastronomicznego, rekrutacja pracowników, opracowanie menu, zakup systemu POS… Jednak w natłoku obowiązków nie można zapomnieć o tym, że przed oficjalnym rozpoczęciem działalności należy uzyskać odbiór lokalu gastronomicznego przez Inspekcję Państwową Sanitarną! W tym artykule dowiesz się, jakie dokumenty trzeba przygotować oraz jak wygląda kontrola sanepidu po donosie.

Dokumenty wymagane odbiorze lokalu przez Sanepid

Odbiór lokalu przez Sanepid jest obowiązkowym warunkiem rozpoczęcia działalności gastronomicznej. W celu uzyskania zezwolenia należy zgłosić się do miejscowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Najlepiej zrobić to minimum na 14 dni przed planowanym otwarciem. 

Odbiór lokalu przez Sanepid - dokumenty

Przed odbiorem lokalu upewnij się, że masz wszystkie potrzebne dokumenty i oświadczenia, dzięki czemu dużo szybciej otrzymasz pozwolenie. Oto lista najważniejszych dokumentów:

 • Umowa najmu lokalu / akt własności – zgoda na użytkowanie budynku oraz poświadczenie, że budynek spełnia wszystkie wymagania budowlane (np. od kierownika nadzoru budowlanego lub firmy budowlanej. Przyda się również protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu.
 • Projekt technologiczny lokalu gastronomicznego – w którym dokładnie przedstawiono zagospodarowanie powierzchni oraz układ funkcjonalny, czyli rozkład pomieszczeń i ich przeznaczenie, metraż, najważniejsze sprzęty gastronomiczne i punkty sanitarne wraz z opisem.
 • Oświadczenia zdrowotne pracowników – aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Szkolenia BHP (dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę),
 • Dokumentacja HACCP – opisany i wdrożony system HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych), który jest obowiązkowy w lokalach gastronomicznych.
 • Dokumentacja GMP i GHP (Good Manufacturing Practice i Good Hygiene Practice, czyli dobre praktyki wytwarzania i dobre praktyki higieniczne).
 • Badania wody (badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne).
 • Umowa na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych.
 • Umowa na wywóz oleju – jeżeli będzie używany.
 • Inne Licencje i Pozwolenia: na przykład koncesja na sprzedaż alkoholu, jeśli planujesz taką opcję.

Sanepid w restauracji – darmowy poradnik

Sanepid w restauracji - darmowy poradnik

Jeśli szukasz porad i wskazówek jak przygotować się na odbiór i kontrolę lokalu gastronomicznego, skorzystaj z bezpłatnej checklisty Sanepid!

Znajdziesz w niej omówienie kluczowych elementów projektu technologicznego lokalu, takich jak:

 • układ i rozplanowanie pomieszczeń (krzyżowanie się dróg, przestrzeń robocza, ściany, sufity, podłogi, drzwi, oświetlenie, wysokość pomieszczeń),
 • stan techniczny pomieszczeń zakładu (umywalki, kanalizacja, wentylacja),
 • zabezpieczenie przed szkodnikami.

W darmowym e-booku zawarliśmy także omówienie tego jak powinna wyglądać higiena produkcji, dystrybucji i sprzedaży, w tym:

 • prawidłowe parametry wody,
 • wydawanie potraw i warunki magazynowania,
 • zarządzanie zakładem, kontrola wewnętrzna i bezpieczeństwo.

Kontrola Sanepidu po donosie – jak wygląda?

O zwykłej kontroli Inspekcji Sanitarnej musisz zostać powiadomiony, np. za pomocą zawiadomienia. Taka kontrola odbyć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia pisma.

Jednak istnieje wyjątek od tej reguły. Sanepid ma prawo dokonać kontroli bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli dokonuje urzędowych kontroli żywności. W takiej sytuacji może pojawić się u Ciebie o każdej porze.

Innym przypadkiem jest kontrola Sanepidu w gastronomii po donosie. Jest ona zwykle bardziej rygorystyczna i może nastąpić niespodziewanie. Inspektorzy skrupulatnie sprawdzają wszystkie aspekty działalności: stan sanitarny, dokumentację, przechowywanie żywności, a także przestrzeganie zasad HACCP. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, mogą zostać nałożone kary, a w skrajnych przypadkach lokal może zostać nawet zamknięty.

Kontrola gastronomii po donosie

Kary za brak odbioru przez Sanepid

Przed przystąpieniem do prac związanych z otwarciem lokalu warto skonsultować się ze specjalistą, który wykona specjalistyczny projekt technologiczny obiektu. Pozwoli to uniknąć błędów w projektowaniu przestrzeni, a tym samym kosztów ewentualnych zmian czy remontów. 

Dobrą praktyką jest również przedstawienie owego projektu, a także zdjęć i szczegółowych informacji w najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wcześniejsza konsultacja z ekspertem, pozwoli wykluczyć ewentualne bariery na drodze do powstania w tym miejscu obiektu gastronomicznego.

Pamiętaj, że skrupulatne przestrzeganie norm sanitarnych i higienicznych to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa Twoich klientów. Bezpieczna żywność to zadowolony klient, a zadowolony klient to sukces w branży gastronomicznej. Zawsze warto więc być przygotowanym na wizytę Inspekcji Sanitarnej.